ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 واحد فروش

این بخش مربوط به واحد فروش می باشد

 واحد فنی

پشتیبانی فنی سرویس های ارایه شده توسط اولکا

 امور دامنه ها

امور مربوط ثبت، تمدید و انتقال دامنه ها

 روابط عمومی

موضوعات عمومی، متفرقه، اپراتور

 پیشنهادات

پیشنهاد ها و انتقاد های شما

 بخش موارد اورژانس

موارد فقط مربوط به غیر قابل دسترس بودن سرویس

Powered by WHMCompleteSolution